Vildt tæt på

Kapivar

Kapivar (Hydrochoerus hydrochaeris)

Kapivaren er verdens største gnaver. Den kaldes også flodsvin, da den trives godt i vand. Øjne, næse og ører sidder højt på hovedet, så den trækker vejret og orienterer sig, mens den er næsten dækket af vand. Svømmehud mellem tæerne gør den til en god svømmer, og den kan dykke i flere minutter for at undgå rovdyr. 

I de kølige morgen- og aftentimer forlader kapivaren vandet for at søge efter føde eller finde et hvilested for natten. 

Kapivarer kan både leve alene og i grupper med op til 30 individer og en enkelt dominerende han. Jagt er den største trussel mod kapivarer, da dens skind bruges til læder, og kødet kan spises.

 • Føde

  Græs og vandplanter

 • Levested

  Sydamerika

 • Levetid

  10 år

 • Vægt

  50-70 kg

 • Drægtighed

  120 dage

 • IUCN status

  Ikke truet (LC)