Bestyrelsen i Odense ZOO

Bestyrelsen i Odense ZOO

Item 1

Bestyrelsesmedlemmer i Odense ZOO

Den selvejende institution

Carsten Hansen
Udpeget af Odense Byråd (formand)

Lasse Bork Schmidt
Udpeget af Odense Byråd (næstformand)

Signe Kusk
Udpeget af medarbejderne i Odense ZOO

Tom Filstrup
Udpeget af Fynsk Erhverv

Søren Frandsen
Udpeget af Syddansk Universitet

Claes Nilas
Udpeget af Odense ZOOs bestyrelse

Tue Kempf
Udpeget af Odense ZOOs bestyrelse

Udviklingsfonden Odense ZOO

Carsten Hansen, fra SI (formand)

Claes Nilas, udpeget af SI (næstformand)

Christian Majgaard, udpeget af Udvikling Fyn

Erik Blacha, udpeget af Odense ZOOs bestyrelse

Annette Vilhelmsen, udpeget af Odense ZOOs bestyrelse