Bestyrelsen i Odense ZOO

Bestyrelsen i Odense ZOO

Bestyrelsesmedlemmer i Odense ZOO

Den selvejende institution

Carsten Hansen
Udpeget af Odense Byråd (formand)

Christel Gall
Udpeget af Odense Byråd (næstformand)

Sandie Hedegaard Munck
Udpeget af medarbejderne i Odense ZOO

Tom Filstrup
Udpeget af Fynsk Erhverv

Jens Oddershede
Udpeget af Syddansk Universitet

Mette Sigaard
Udpeget af Odense ZOOs bestyrelse

Tue Kempf
Udpeget af Odense ZOOs bestyrelse

Udviklingsfonden Odense ZOO

Carsten Hansen, fra SI (formand)

Claes Nilas, udpeget af SI (næstformand)

Christian Majgaard, udpeget af Udvikling Fyn

Jens Oddershede, udpeget af SDU