Køb billet
Trefarvet glansstær i Odense ZOO
  1. Havens dyr
  2. Besøg ZOO /
  3. Havens dyr /
  4. Trefarvet glansstær

Trefarvet glansstær

Superb starling

Trefarvet glansstære er især kendt for deres farvestrålende fjerdragter, som ser ens ud hos både hanner og hunner.

Det sociale system hos trefarvet glansstære er et af de mest komplekse, man kender til hos fugle. De lever sammen i grupper på op til 40 individer, hvor de hver især har forskellige roller.

Hver gruppe har typisk to til seks ynglende fugle, som ruger på æggene. De resterende fugle i flokken fungerer typisk enten som hjælpere, der forsyner de ynglende fugle med mad, eller som vogtere, der beskytter rederne imod rovdyr. 

Der er dog også nogle fugle i flokken, som slet ikke hjælper til med noget i forbindelse med ynglen. 

Føde
Insekter, små frugter og frø
Levested
Afrika
Levetid
15 år
Vægt
52-77 g
Rugetid
13-15 dage
IUCN status
Ikke truet (LC)

Andre spændende dyr