Køb billet
Skestork i rede i Odense ZOO
  1. Havens dyr
  2. Besøg ZOO /
  3. Havens dyr /
  4. Skestork

Skestork

Platalea alba

Skestorken har fået navn efter sit næb, der ligner en ske. Næbbet svinger den fra side til side i en rytmisk bevægelse, når den fanger insekter, orme, frøer og små fisk.

Skestorken lever i områder med lavtstående vand og mudret bund. Hvis der også findes småøer med tæt bevoksning, hvor den kan bygge rede, er det en velegnet yngleplads.

I slutningen af 1960’erne forsvandt skestorken fra Danmark. I 1996 vendte den imidlertid tilbage, og Danmark er nu skestorkens nordligste yngleområde. Den udvikling ses også hos andre fuglearter, og global opvarmning er den mest sandsynlige forklaring.

Føde
Småfisk, insektlarver, snegle, muslinger og krebsdyr
Levested
Afrika
Levetid
8 år
Vingefang
88-92 cm
Rugetid
24-29 dage
IUCN status
Ikke truet (LC)

Andre spændende dyr