Køb billet
Kohejre i Odense ZOO
  1. Havens dyr
  2. Besøg ZOO /
  3. Havens dyr /
  4. Kohejre

Kohejre

Bubulcus ibis

Kohejren har fået sit navn, fordi den ofte ses sammen med køer. Den følger også andre store planteædere som bøfler, næsehorn og elefanter, da de tramper insekter og smådyr frem, som kohejren så kan æde.

Om vinteren er kohejren helt hvid med gult næb og grågule ben. I ynglesæsonen bliver den gulbrun på issen, brystet og ryggen. Benene og næbbet skifter også farve og bliver røde.

Hannen og hunnen bygger rede sammen i et træ eller en busk, ligesom de er fælles om at ruge. To uger efter, at ungerne er kommet til verden, begynder de at krybe rundt uden for reden, og efter en måned kan de flyve.

Føde
Insekter, snegle og padder
Levested
Afrika
Levetid
7-9 år
Vingefang
85-96 cm
Rugetid
21-25 dage
IUCN status
Ikke truet (LC)

Andre spændende dyr