Køb billet
Kapand i Odense ZOO
  1. Havens dyr
  2. Besøg ZOO /
  3. Havens dyr /
  4. Kapand

Kapand

Anas capensis

Kapanden lever i det sydlige Afrika. Ligesom de fleste andre ænder sydfra kan man ikke se forskel på hannen og hunnen, som begge er lidt blege i farverne. På næbbet kan dog spores en anelse lyserødt, men kun hos de voksne ænder.

I parringstiden kan man til gengæld høre forskel på hanner og hunner. Hannen kan udstøde en høj fløjtelyd, som hunnen besvarer med et tydeligt ”quack.”

Kapænder lever af planter, mindre krebsdyr, padder og hvirvelløse dyr som snegle og edderkopper. Selvom kapanden hører til den gruppe af ænder, som finder føde i vandoverfladen, kan den også dykke.

Føde
Blade, frø, insekter, haletudser og krebs
Levested
Afrika
Levetid
7 år
Længde
40-45 cm
Rugetid
16-30 dage
IUCN status
Ikke truet (LC)

Andre spændende dyr