Køb billet
Hvæsekakerlak i Odense ZOO
  1. Havens dyr
  2. Besøg ZOO /
  3. Havens dyr /
  4. Kakerlak (hvæsende kakerlak)

Kakerlak (hvæsende kakerlak)

Gromphadorhina portentosa

Den hvæsende kakerlak er en af de største kakerlakker i verden. Den kan blive helt op til 10 cm lang.

På kakerlakkens krop sidder nogle særlige rør til at trække vejret med. Når den blæser luft ud af disse åbninger, kan kakerlakken hvæse på tre måder. Det første hvæs bruges til at forskrække rovdyr. Det andet bruges til at tiltrække en mage, og det tredje er et kamphvæs, når kakerlakkerne kæmper om at retten til at dominere. Kun hannerne bruger de sidste to typer hvæs.

Den hvæsende kakerlak lever op til fem år og yngler kun ved meget høj luftfugtighed. I Danmark kan den derfor kun yngle i terrarier.

Den hvæsende kakerlak kan opleves i Darwins Hus, når dette har åbent.

Føde
Grønt og frugt
Levested
Afrika
Levetid
2-5 år
Længde
5-10 cm
IUCN status
Ikke truet (LC)

Andre spændende dyr