Vildt tæt på

Kongepyton

Kongepyton (Python regius)

Kongepytonen er en kvælerslange. Den holder sit bytte fast med tænderne, mens den vikler sin lange krop rundt om det og klemmer så hårdt, at dyret dør.
Kongepytonen kan gabe meget højt, for dens kæber sidder ikke fast som hos os mennesker. Den har heller ikke noget brystben, så ribbenene kan udvide sig rigtig meget. Derfor kan kongepytonen sluge sit bytte helt, og det ses tydeligt, når den har en rotte eller en mus i maven.
Hvis kongepytonen bliver angrebet, ruller den sig sammen til en kugle med hovedet inderst. Når den ligger sådan, kan man faktisk trille den hen ad jorden.

Kongepytonen kan opleves i Darwins Hus, når dette har åbent.

 • Føde

  Pattedyr og fugle

 • Levested

  Afrika

 • Levetid

  20 år

 • Vægt

  Op til 2 meter

 • Drægtighed

  Æg klækker efter ca. 2 måneder

 • IUCN status

  Ikke truet (LC)