Spar 10% - køb billet online
Vision og værdier

Vision og værdier

Vision og mission

Vision
Vi vil give vores gæster de bedste og mest eventyrlige oplevelser med udgangspunkt i dyr.

Mission
I Odense ZOO har vi dyr fra hele verden, så vores gæster kan opleve dem tæt på og have en god dag med hinanden, mens de gennem aktiv formidling lærer noget om sammenhængene i den natur, vi alle er en del af. Det opnår vi ved at skabe oplevelser, der begejstrer gæsterne, rører ved deres følelser, får dem til at tænke og får dem til at handle.

Vi arbejder desuden målrettet for at bevare en sund bestand af truede dyrearter gennem samarbejde med naturbevarende organisationer i hele verden. Indsatsen kvalificeres af et stærkt samarbejde med forskningsinstitutioner. Vores indsats rækker ud over dyrene i Odense ZOO. Den rummer også et betydeligt engagement i naturbevarelse i Danmark og i udlandet.

Vi støtter op om forskningsprojekter, der har relation til dyr såvel som oplevelsen i haven.

Vision og mission

Værdier

I Odense ZOO arbejder alle medarbejdere ud fra et fælles værdisæt bestående af fem værdier:

  • Forandring
  • Ansvarlighed
  • Fællesskab
  • Engagement
  • Begejstring smitter
Værdier