Vildt tæt på

Besøg af Odense ZOOs Skoletjeneste på din skole

Besøg af ZOOs Skoletjeneste på din skole

Dette oplæg giver dig valgfrihed til det meste. Her kan kombineres flere forskellige oplæg, så det kommer til at passe ind i jeres projektuge – eller som start eller afslutning på flere emner.

Der kan laves tværfaglig undervisning eller en særlig udvidet udgave af et specifikt emne som fx evolution, truede dyr eller dyr fra et bestemt sted i verden. 

Odense ZOOs Skoletjeneste kommer ud til din børnehave, skole eller anden institution og dagen kan planlægges præcis til jeres behov og klassetrin.

3500 DKK

Hertil kommer kørsel efter statens takster

1Oplysninger til booking

Skoler kan købe årskort separat til indskoling, mellemtrin og udskoling eller til hele skolen.

    Praktisk information

  • Oplægget varer 210 min.
  • Undervisningen bør bookes i god tid så den kan planlægges optimalt f.eks. i forhold til en emneuge
  • Odense ZOOs Skoletjeneste medbringer forskellige effekter afhængig af ønsket emne
  • Maksimalt antal elever afhængig af det konkrete emne
  • Der fremsendes faktura efter afvikling af undervisningen
  • Booking nr. 205753