Spar 10% - køb billet online
Naturbevarelse og formidling

Naturbevarelse og formidling

DAZA og EAZA

Odense ZOO er medlem af DAZA og EAZA, som er hhv. den danske og den europæiske brancheforening for akvarier og zoologiske haver. Vi tilstræber at alle initiativer omkring naturbevarelse vil give et positivt afkast på naturen, gæsterne i ZOO og involverede samarbejdspartnere.

I Odense ZOO har vi valgt at fokusere på EAZAs mange avlsprogrammer, i stedet for at hjælpe en enkelt art. I 2016 er der 356 zoologiske haver samt akvarier, der samarbejder gennem EAZA for at gøre en forskel og hjælpe bl.a. truede dyrearter med at formere sig. Når der er oplagte anledninger eller kampagner i EAZA vil Odense ZOO anvende midler til at øge formidlingen omkring dette og samtidig anvende kampagner for at indsamle midler til specifikke projekter gennem EAZA.

DAZA og EAZA

WWF og Danmarks Naturfredningsforening

Odense ZOO har desuden et langvarigt partnerskab med WWF, som arbejder for en bæredygtig fremtid og har strategiske indsatsområder indenfor; klima & energi, hav & fiskeri og skov.

I 2016 indgik Odense ZOO et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, som er Danmarks største natur – og miljøorganisation, der kæmper for en rig natur og et rent og sundt miljø – også i fremtiden.

Samarbejdet mellem Odense ZOO og Danmarks Naturfredningsforening omhandler flere elementer af naturfredning, hvor særligt formidlingen om den danske biodiversitet er i fokus. Odense ZOO er nemlig beliggende i en af de ældste danske naturfredninger, hvor næsten 1/3 af havens areal er fredet EU habitat. Derfor skal indholdet af naturformidlingsstationer beskrives detaljeret og der skal laves registrering af eksisterende danske arter i haven. Ved at registrerede de dyr, planter, svampe og levesteder der er i ZOO, kan vi tilegne os ny viden, der kan hjælpe os med at få en bedre forståelse af den danske biodiversitet.

WWF og Danmarks Naturfredningsforening