Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser

Konkurrencer

OBS: For konkurrencer specifikt på Facebook og Instagram, se længere nede på siden. 

Disse betingelser gælder i det omfang, der ikke er angivet noget særligt i den konkrete konkurrence. Det vil sige, at disse betingelser gælder sammen med den konkrete konkurrence.

Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af

Odense ZOO
Sdr. Boulevard 306
5000 Odense C
CVR: 12 61 05 72

Deltagelse er ikke købsbetinget og er gratis, med mindre andet er tilkendegivet. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

Konkurrencen kører i den angivne periode, og vinderen trækkes på det angivne tidspunkt.

Der udloddes i konkurrencen  det angivne antal præmier til den anførte værdi. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre Odense ZOO og evt. samarbejdspartnere. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Odense ZOO.

2. Hvem kan deltage?

I de fleste tilfælde kan alle personer bosiddende i Danmark deltage, med mindre andet er beskrevet i konkurrencen. Ansatte i Odense ZOO, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må dog ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

3. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du gøre som angivet i konkurrencen. 

Odense ZOO forbeholder sig retten til at udelukke deltagere fra konkurrencen, hvis der har været tale om snyd.

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter tilmeldingsfristen, er ugyldige og udelukkes fra konkurrencen. Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. Odense ZOO kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det sker online, i ZOO, pr. telefon, e-mail, post etc. 

4. Udvælgelse af vinder

Vinderen findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip. Vinderen kontaktes på den oplyste e-mailadresse med henblik på udlevering af præmien. 

Har vinderen ikke svaret inden 21 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af Odense ZOO første gang, forbeholder Odense ZOO sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at Odense ZOO må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien. I forbindelse med afhentning af præmier kan Odense ZOO kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort.

Odense ZOO forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og evt. by på vinderen af konkurrencen på såvel odensezoo.dk som andre medier, som Odense ZOO anvender.

5. Afsluttende bestemmelser

Odense ZOO forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Odense ZOO.

Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence er Odese ZOOs ejendom og må ikke overgives til tredje part med mindre andet er aftalt.

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Odense ZOOs udtrykkelige skriftlige samtykke.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

Odense ZOO er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

Konkurrencen er ikke arrangeret i samarbejde med andre, med mindre andet er angivet.

6. Privatlivspolitik

Deltagelse medfører behandling af dine persondata. Du kan læse mere om det i vores privatlivspolitik her

Facebook-konkurrence

Denne Facebook konkurrence er oprettet og drives af:
Odense ZOO
Søndre Boulevard 306
5000 Odense C

Konkurrencen har ingen relation til Facebook Inc. Konkurrencen er ikke oprettet, sponsoreret eller drevet af Facebook.

De oplysninger, der opgives, er udelukkende til brug for denne konkurrence, og vil ikke blive videregivet til 3. part. Du vil som deltager i konkurrencen via Facebook udelukkende få tilsendt meddelelser, som omhandler konkurrencen.
 
Hvem kan deltage?
Det er kun brugere, der har en Facebook-profil, der kan deltage i konkurrencen.

Deltagere, der forsøger at manipulere konkurrencen, udelukkes fra konkurrencen.

Vi kontakter vinderne direkte på Facebook, så hold øje med kommentartråden. 

ZOO-ansatte og medlemmer af deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.
 
Aldersgrænse
Ved deltagelse bekræfter du, at du er fyldt 13 år.
 
Rettigheder
Vi forbeholder os ubetinget ret til, at udelukke brugere eller konti der mistænkes for snyd.

Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du automatisk, at vi benytter dit navn, hvis vi udtrækker dig som vinder af præmien.
 
Vinder
Vinderen udvælges ved lodtrækning og offentliggøres på Odense ZOOs  Facebook-side. Vinderen vil altså blive informeret via Facebook og herigennem opfordres til at sende sine nærmere kontaktoplysninger på Facebook eller pr. e-mail til Odense ZOO.

Er der tale om en fysisk gave, skal denne afhentes i Odense ZOO. Er der tale om billetter, kan disse fremsendes digitalt til vinderen.

Vinderen findes og offentliggøres umiddelbart efter ovennævnte  dato.

Kontakt
Spørgsmål om konkurrencen rettes til [email protected]

Facebook-konkurrence

Instagram-konkurrence

Denne Instagram konkurrence er oprettet og drives af:
Odense ZOO
Søndre Boulevard 306
5000 Odense C

Konkurrencen har ingen relation til Facebook eller Instagram.  Konkurrencen er ikke oprettet, sponsoreret eller drevet af Facebook eller Instagram.

De oplysninger, der opgives, er udelukkende til brug for denne konkurrence og vil ikke blive videregivet til 3. part. Du vil som deltager i konkurrencen udelukkende få tilsendt meddelelser via Facebook, som omhandler konkurrencen.
 
Hvem kan deltage?
Det er kun brugere, der har en Instagram-profil, der kan deltage i konkurrencen.

Deltagere, der forsøger at manipulere konkurrencen, udelukkes fra konkurrencen.

Vi kontakter vinderne direkte på Instagram.

Aldersgrænse
Ved deltagelse bekræfter du, at du er fyldt 13 år.
 
Rettigheder
Vi forbeholder os ubetinget ret til, at udelukke brugere eller konti der mistænkes for snyd.

Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du automatisk, at vi benytter dit navn, hvis vi udtrækker dig som vinder af præmien.

Du accepterer samtidigt, at vi benytter dit billede.
 
Vinder
Vinderen udvælges ved lodtrækning og offentliggøres på Odense ZOOs Instagram. Vinderen vil blive informeret via Instagram og herigennem opfordres til at sende sine nærmere kontaktoplysninger på Instagram, Facebook eller pr. e-mail til Odense ZOO. Herefter fremsendes præmien til vinderen.

Vinderen findes og offentliggøres umiddelbart efter ovennævnte dato.

Kontakt
Spørgsmål om konkurrencen rettes til [email protected]

Instagram-konkurrence