Vildt tæt på

Trefarvet glansstær

Trefarvet glansstær (Superb starling)

Trefarvet glansstære er især kendt for deres farvestrålende fjerdragter, som ser ens ud hos både hanner og hunner.

De lever sammen i grupper på op til 40 individer, hvor de hver især har forskellige roller. Hver gruppe har typisk to til seks ynglende fugle, som ruger på æggene. De resterende fugle i flokken fungerer typisk enten som hjælpere, der forsyner de ynglende fugle med mad, eller som vogtere, der beskytter rederne imod rovdyr. Der er dog også nogle fugle i flokken, som slet ikke hjælper til med noget i forbindelse med ynglen. Det sociale system hos trefarvet glansstære er et af de mest komplekse, man kender til hos fugle.

 • Føde

  Insekter, små frugter og frø

 • Levested

  Afrika

 • Levetid

  15 år

 • Vægt

  52-77 g

 • Drægtighed

  Rugetid: 13-15 dage

 • IUCN status

  Ikke truet (LC)