Stylteløber

Stylteløber (Himantopus himantopus)

Stylteløberen er en vadefugl, som nemt kendes på de lyserøde ben, der virker alt for lange i forhold til kroppen. Til gengæld kan den søge føde på dybere vand end andre vadefugle.
Stylteløberen er også nem at kende, når den flyver. Det spidse næb stikker lige frem i luften, mens de lange ben hænger efter kroppen. Kroppen er hvid, og vingerne sorte på både over- og undersiden.
Stylteløberen er en sjælden gæst i Danmark, hvor den har forsøgt at yngle nogle ganske få gange. Langt de fleste fugle yngler i det sydlige og sydøstlige Europa.

 • Føde

  Insekter, mindre krebsdyr, muslinger, orme og små fisk

 • Levested

  Norden

 • Levetid

  8 år

 • Længde

  Vingefang: 67-83 cm

 • Drægtighed

  Rugetid: 22-25 dage

 • IUCN status

  Ikke truet (LC)