Vildt tæt på

Skestork

Skestork (Platalea alba)

Skestorken har fået navn efter sit næb, der ligner en ske. Næbbet svinger den fra side til side i en rytmisk bevægelse, når den fanger insekter, orme, frøer og små fisk.
Skestorken lever i områder med lavtstående vand og mudret bund. Hvis der også findes småøer med tæt bevoksning, hvor den kan bygge rede, er det en velegnet yngleplads.
I slutningen af 1960’erne forsvandt skestorken fra Danmark. I 1996 vendte den imidlertid tilbage, og Danmark er nu skestorkens nordligste yngleområde. Den udvikling ses også hos andre fuglearter, og global opvarmning er den mest sandsynlige forklaring.

 • Føde

  Småfisk, insektlarver, snegle, muslinger og krebsdyr

 • Levested

  Afrika

 • Levetid

  8 år

 • Længde

  Vingefang: 88-92 cm

 • Drægtighed

  Rugetid: 24-29 dage

 • IUCN status

  Ikke truet (LC)