Vildt tæt på

Rensdyr

Rensdyr (Rangifer tarandus tarandus)

Rensdyr har store og brede klove, der fungerer ligesom snesko, så de ikke synker dybt ned i sneen.
Både hanner og hunner har gevir, som falder af en gang om året, hvorefter et nyt vokser ud. Det nye gevir bliver større og større for hvert år, rensdyret bliver ældre. I Odense ZOO beskærer vi klove og somme tider også geviret, så det ikke vokser uhæmmet og irriterer rensdyret.
Kalvene fødes om foråret, og de er klar til at gå med flokken allerede en time efter fødslen. Rensdyrkøernes mælk er meget fed, så kalvene tager hurtigt på og kan klare sig under de barske forhold.

 • Føde

  Lav, blade, urter og svampe

 • Levested

  Asien og Europa

 • Levetid

  6-10 år

 • Vægt

  125-170 kg

 • Drægtighed

  228 dage

 • IUCN status

  Ikke truet (LC)