Vildt tæt på

Marsvin

Marsvin (Cavia aperea)

Marsvinet er en lille sydamerikansk gnaver, der lever i kolonier med op til 20 individer. De graver huler, hvor de opholder sig det meste af tiden undtagen, når de søger efter føde. 
Ungerne er færdigudviklede ved fødslen med hår og åbne øjne, og de kan løbe få timer efter, de er kommet til verden. De bliver også meget hurtigt kønsmodne. En hun skal blot være tre uger gammel, så er den klar til selv at få unger. 
Marsvins tænder vokser hele livet, så de bliver aldrig slidt ned af at gnave i føden. Derfor er det også vigtigt, at de får groft foder, så tænderne slibes og ikke vokser sig lange og skarpe, så marsvinet får svært ved at æde.

 • Føde

  Rødder, frugt, grøntsager, korn, græs og hø

 • Levested

  Sydamerika

 • Levetid

  7-8 år

 • Vægt

  850-1250g

 • Drægtighed

  9 uger

 • IUCN status

  Ikke truet (LC)