Vildt tæt på

Hvæsende kakerlak

Hvæsende kakerlak (Gromphadorhina portentosa)

Den hvæsende kakerlak er en af de største kakerlakker i verden. Den kan blive helt op til 10 cm lang.
På kakerlakkens krop sidder nogle særlige rør til at trække vejret med. Når den blæser luft ud af disse åbninger, kan kakerlakken hvæse på tre måder. Det første hvæs bruges til at forskrække rovdyr. Det andet bruges til at tiltrække en mage, og det tredje er et kamphvæs, når kakerlakkerne kæmper om at retten til at dominere. Kun hannerne bruger de sidste to typer hvæs.
Den hvæsende kakerlak lever op til fem år og yngler kun ved meget høj luftfugtighed. I Danmark kan den derfor kun yngle i terrarier.

Den hvæsende kakerlak kan opleves i Darwins Hus, når dette har åbent.

 • Føde

  Grønt og frugt

 • Levested

  Afrika

 • Levetid

  2-5 år

 • Længde

  5-10 cm

 • Drægtighed

  Parringsklar når den er 7 måneder

 • IUCN status

  Ikke truet (LC)