Vildt tæt på

Elektrisk blå gekko

Elektrisk blå gekko (Lygodactylus williamsi)

Selvom navnet antyder, at elektriske blå gekkoer er blå, så gælder det ikke dem alle. De eneste, der har den kraftige blå farve, er dominerende voksne hanner. Hunnerne har typisk en grønlig kobberfarvet hud. Hvis to hanner lever tæt sammen, så er det kun den dominerende af dem, som er blå, mens den anden beholder samme farve som hunnen.

Elektriske blå gekkoer lever i dag kun i et enkelt område på 8 km2 i Tanzania. Skovrydning og indfangning til kæledyrsindustrien har medført, at arten er kritisk truet. EAZA* fører stambog på arten i zoologiske haver, så man kan passe på dem ved at bevare en genetisk sund bestand.

 • Føde

  Insekter

 • Levested

  Tanzania

 • Levetid

  5-10 år

 • Længde

  9 cm

 • Drægtighed

  Æg klækker efter 50 til 90 dage

 • IUCN status

  Kritisk truet (CR)