Vildt tæt på

Cape And

Cape And (Anas capensis)

Cape anden lever i det sydlige Afrika. Ligesom de fleste andre ænder sydfra, kan man ikke se forskel på hannen og hunnen, som begge er lidt blege i farverne. På næbbet kan dog spores en anelse lyserødt, men kun hos de voksne ænder.
I parringstiden kan man til gengæld høre forskel på hanner og hunner. Hannen kan udstøde en høj fløjtelyd, som hunnen besvarer med et tydeligt ”quack”.
Cape ænder lever af planter, mindre krebsdyr, padder og hvirvelløse dyr som snegle og edderkopper. Selvom cape anden hører til den gruppe af ænder, som finder føde i vandoverfladen, kan den også dykke.

 

 • Føde

  Blade, frø, insekter, haletudser og krebs

 • Levested

  Afrika

 • Levetid

  7 år

 • Længde

  40-45 cm

 • Drægtighed

  16-30 dage

 • IUCN status

  Ikke truet (LC)